Kalastusalueet / Paimionselän /

Paimionselän kalastusalue

Paimionjoki-yhdistyksen perustaminen toteutui

Paimionjoki-yhdistyksen perustamiskokous järjestettiin Someron kaupungintalossa 15.5.2010. Yhdistyksen jäsenenä voi olla kunta, yritys, rekisteröity yhdistys tai jokin muu oikeuskelpoinen yhteisö. Yhdistyksen perustajajäsenet olivat Someron kaupunki, Paimion kaupunki, kosken Tl kunta, Marttilan kunta, Tarvasjoen kunta, Pöytyän kunta, Someron vesiensuojeluyhdistys ry, Fortum Power & Heat Oy, Painion hoitoyhdistys ry, Paimionselän kalastusalue, MTK-Somero ry ja Maataloustuottajain Tarvasjoen yhdistys ry. Yhdistyksen jäseniksi ovat liittyneet myös Lounais-Suomen kalastusalue, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri, Paimion seudun ympäristöyhdistys ry, MTK-Koski Tl ry, MTK-Paimio ry ja Sauvon kunta. Turun kaupunki ja Liedon kunta ovat ilmoittautuneet kannatusjäseniksi.

Yhdistyksen tärkein tavoite on Paimionjoen vesistön tilan parantaminen. Toiminta alkoi 1.9.2010 vuoden kestävällä Varsinais-Suomen liiton kautta EAKR-rahoitusta saavalla Paimionjoen vesistön kunnostaminen ja virkistyskäytön kehittäminen -hankkeella. Käytännön projekteihin haetaan vauhtia hankkeen alussa perustettujen maatalous-, jätevesi-, vesistönkunnostus- ja virkistyskäyttöteemaryhmien toiminnan kautta.

Paimionjoen kalastusseura perustettu

Paimion Kinossa järjestettiin 30.6.2005 kahdenkymmenenyhden järjestäytymättömän osakaskunnan kokoukset. Paikalla oli yhteensä 35 henkilöä. Kokousten puheenjohtajana toimi Seppo Kyllönen ja sihteerinä Timo Saarinen. Osakaskunnat (ja paikalla olleet kaksi yksityisvedenomistajaa) luovuttivat kalakantojen hoitoon, käyttöön ja kalastuksenvalvontaan liittyvät tehtävät Paimionjoen kalastusseuralle. Paimionjoen kalastusseuran johtokuntaan valittiin Sinikka Koponen-Laiho, Kaj Anderson, Pekka Vainio, Juha Kuopila, Pekka Lampinen, Juha Paakkanen ja Matti Yrjövuori pj. Johtokunta aloittaa kesän jälkeen kalastusseuran sääntöjen laatimisen. Nämä tuodaan hyväksyttäväksi seuran yleiseen kokoukseen alkusyksyllä. Kalastusseuran kalastuksenvalvojat ovat jo liikkeellä ja puuttuvat välittömästi luvattomaan verkkokalastukseen. Kalastusseuran käynnistäminen on osa Paimionselän kalastusalueen käynnistämää Paimionjoen kalataloudellinen kehittäminen -hanketta. Hankkeeseen on saatu EU-rahoitusta Varsin Hyvä ry:n kautta.

Paimionjokihanke
Vähäjoen kunnostustoimenpiteet vuonna 2005
Paimionjokilaakson kalastusperinteen selvitys
Paimionjoen alajuoksun virkistyskalastuksen kehittämisehdotus

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

 

Kuhan verkkokalastus

Paimionselän kalastusalueella on voimassa 43 mm solmuvälisuositus kuhankalastuksessa käytettävien verkkojen suhteen. Suositus jatkuu 31.12.2015 asti.

Koululaisten kalapäivät

Paimionselän kalastusalue järjesti yhdessä Lounais-Suomen Vapaa-ajankalastajapiirin Kalakummien kanssa kalapäivätapahtumat kolmen koulun oppilasryhmille. Tapahtumat järjestettiin peräkkäisinä päivinä 18.-20.5.2010 ja niihin osallistui yhteensä yli 260 oppilasta Jokelan ja Kuusiston kouluista sekä Sauvon koulukeskuksesta. Tapahtumissa oppilaille jaettiin tietoutta kaloista ja kalastusasioista. Oppilaat osallistuivat leikkimielisiin kilpailuihin mato-onginnassa ja kalalajien tunnistamisessa. Lisäksi lapset saivat kiertää luontopolun, joka sisälsi 9 eri kalastus- ja luontoaiheista kysymystä. Kalapäivät järjestetään myös tänä vuonna, toukokuun loppupuolella.

                                           Kala söi mukavasti Sauvossa järjestetyn kalapäivän aikana.

                                             Monet oppilaat tunsivat eri kalalajeja hienosti, mutta tehtävänä olleen 10 eri lajin                                  tunnistaminen onnistui vain muutamilta.

                           Mato-onginta oli useimmille oppilaille tuttua ja monet sanoivatkin jatkavansa ongintaa heti kun kesäloma alkaa!

KALASTUSALUEEN YHTEYSTIEDOT
Paimionselän kalastusalue
c/o L-S Kalatalouskeskus ry
Puutarhakatu 19 A
20100 Turku
Ari Karvanen, puheenjohtaja gsm. 0400 479 757
Chris Karppinen, isännöitsijä gsm. 0400 708 570

Sähköposti: chris.karppinen@silakka.info

Kalastusalueet

Airiston-Velkuan
Halikonlahden
Kustavin
Laitilan
Paimionselän
Särkisalon-Finby
Uudenkaupungin
Salon seudun
Velhoveden-Ruotsinveden
Lounais-Suomen

Kalastusalueet ovat lakisääteisiä kalataloutta edistäviä yhteistoimintaelimiä. Niiden nimi on uuden kalastuslain myötä vuonna 2019 muuttumassa KALATALOUSALUEEKSI ja määrä vähenemässä yhdistymisten tms. kautta.

Kalastusalueet esite pdf:nä
SUOMEKSI
RUOTSIKSI