Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Osakaskunnat /

Kalaveden osakunta

Suomen vesialueet ovat joko kylärajan ulkopuolella sijaitsevia valtion yleisvesiä, osakaskuntien yhteisiä vesiä tai yksityisvesiä. Jos vesialueella on useampi kuin yksi omistaja, muodostavat sen osakkaat osakaskunnan (ennen kalastuskunta). Osakaskunta päättää alueensa käytöstä, mm. kalastuksesta ja metsästyksestä. Olet osakas, jos omistat osuuden yhteisiin vesialueisiin. Tällöin sinulla on sananvaltaa osakaskunnan kokouksessa. Omistusoikeus voidaan todeta kiinteistörekisteriotteesta.

KALASTUS OSAKASKUNNAN VESILLÄ
Osakaskunnan kokous ja säännöt määräävät, miten kalastus alueella järjestetään, tosin onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus läänikohtaisilla luvilla jäävät osakaskunnan päätäntävallan ulkopuolelle, koska ne kuuluvat nk yleiskalastusoikeuksiin. Osakkailla on oikeus kalastaa joka puolella yhteistä vettä, mikäli vesiä ei ole vuokrattu. Hyviin tapoihin kuitenkin kuuluu, ettei kalastuksella häiritä ranta-asukkaiden elämää. Osakaskunta huolehtii kalavesien hoidosta alueellaan. Tärkein osakaskuntien harjoittama kalavesien hoitomuoto ovat kalanistutukset.

OSAKASKUNNAN TOIMINTA
Ylintä päätäntä valtaa käyttää osakaskunnan kokous, joka päättää mm. kalavesien hoitotoimista ja kalastuslupien määristä ja hinnoista. Kokous pidetään tavallisesti kerran vuodessa, mutta tarvittaessa voi kokouksia olla useampiakin. Käytännön asioita hoitaa kokouksen valitsema hoitokunta, jota johtaa puheenjohtaja tai hoitokunnan sijasta kokouksen valitsema toimitsija. Osakaskunta valvoo omaa ja osakkaidensa etua vesialueeseen kohdistuvissa hankkeissa (mm. vesistörakentaminen, jätevesipäästöt, ruoppaukset yms). Osakaskunta on automaattisesti kalastusalueen jäsen.

Tietoja oman kalavetesi osakaskunnasta ja sen toiminnasta saat puheenjohtajalta ja hoitokunnan jäseniltä. Voit ottaa yhteyttä myös kalatalouden neuvontajärjestöön. Lisätietoja osakaskunnista löydät myös internetistä Kalatalouden keskusliiton sivuilta.

OSAKASKUNNAN SÄÄNNÖT
SÄÄNTÖMALLI

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET