Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Päättyneet hankkeet / Ongelmahylkeiden kohdennettu mets�stys /

Ongelmahylkeiden kohdennettu mets�stys

Näytteenottopalkkion laskutuspohja

Metsästystapahtuman matkalaskutuspohja

 

 

Traaninpoistoon soveltuvat ULU-veitsimallit, toiseen (kuvassa vasemmalla) mahdollista tehdä puukahva. Kuvan ULUt on tehnyt seppä Pasi Hurttila.
www.hurttilanpaja.suntuubi.com

 

Hankkeessa järjestettiin hylkeenkäsittely - ja traaninkeitto kurssi Lokalahden Urheilumetsästäjien metsästysmajalla lauantaina 26.3.2011. Osallistujia oli noin 30.

Päivän ohjelma alkoi klo 10 aamukahvilla, jonka jälkeen siirryttiin pilkkomaan traania sekä käsittelemään hyljettä. Kouluttajana toimi kokenut hylkeenmetsästäjä, Jouni Heinikoski Kemistä. Kiitoksia kaikille osallistujille, päivä oli onnistunut!

 

Hankkeesta:
Harmaahylkeet vaikeuttavat ammattikalastusta vahingoittamalla pyydyksiä, syömällä pyydyksissä olevia kaloja sekä karkottamalla kaloja. Verkkokalastuksessa ei toimivia suojautumiskeinoja ole, mutta rysäpyydyksistä on kehitetty hylkeenkestäviä malleja, joissa pyydykseen joutunut kala on suojassa hylkeiden saalistukselta. Harmaahylkeet ovat kuitenkin oppineet päivystämään pyydysten nielussa ja potkujen välissä saalistaen pyydykseen uivia kaloja, joiden pakenemismahdollisuuksia rysän aidat, potkut ja nielu rajoittavat. Rysän suulla päivystävä hylje myös karkottaa kaloja tehokkaasti. Hylkeitä esiintyy tyypillisesti myös kalankasvatusen välittömässä läheisyydessä. Kalat stressaantuvat, joutuvat saaliksi tai puolittain syödyiksi.

Ongelmahylkeiden kohdennettu metsästys -hankkeessa luodaan Vakka-Suomeen ongelmahylkeiden poistamiseen erikoistunut paikallisten toimijoiden verkosto. Asiansa osaavat toimijat varmistavat että metsästys ja saaliin käsittely tapahtuu säädösten mukaisesti ja että hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti.

Hankkeessa kartoitetaan ruhojen käsittelyyn soveltuvat tilat joita voidaan tarviettaessa käyttää myös tahattomasti pyydyksiin kuolleiden hylkeiden käsittelyyn. Hanke osoittaa onko kalanpyydysten läheisyydessä tapahtuvalla metsästyksellä mahdollisuus vähentää hyljehaittoja ja palauttaa  hylkeiden luontaista arkuutta ihmistä kohtaan. Hanke noudattaa Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaa.

Hanke rahoitettiin Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR), toteutusaika päättyi 30.9.2013

Lisätietoja:

L-S kalatalouskeskus ry.
puh. 010 3210 340

Projektin kenttämestari
kalastaja, Seppo Lamberg

 

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET