Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Päättyneet hankkeet / Karisiian kutupaikkakartoitus Vakka-Suomessa /

Karisiian kutupaikkakartoitus Vakka-Suomessa

Tarve karisiian kutupaikkojen kartoittamiselle on lähtenyt Vakka-Suomen alueella toimivien kalastajien, kalastusalueiden ja osakaskuntien ilmaisemasta tarpeesta. Karisiian kutualueiden runsaudesta tai laadusta olevat tiedot Vakka-Suomen alueella ovat  osittain vanhentuneita.

Hankkeen päätavoitteina on päivittää tiedot karisiian kutualueista ja niiden kunnosta Vakka-Suomen alueella ja koota alueista kartta-aineistot. Vakka-Suomen alueen ammattikalastajille, osakaskunnille ja vesienomistajille lähetetään tiedustelulomake, jossa vastaajaa pyydetään arvioimaan onko hänen kalastamallaan tai omistamallaan vesialueella esiintynyt karisiian kutua, mikä on vaikuttanut karisiian katoamiseen alueella ja mitkä olisivat potentiaalisia, kunnostettavia karisiian kutualueita.

Hanke toteutettiin Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) osarahoittamana Varsinais-Suomen ELY-keskuksen sekä Vakka-Suomen kalastuspuisto -kalatalousryhmän kautta.

Loppuraportti - Karisiian kutupaikkakartoitus Vakka-Suomessa

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET