Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Päättyneet hankkeet / Kalavesi� ammattikalastukselle ja kalastusmatkailulle /

Kalavesi� ammattikalastukselle ja kalastusmatkailulle


Ammattikalastus on tullut haastavammaksi hylkeen ja merimetson lisääntyneen esiintyneisyyden myötä. Haittaeläinten kaloja karkottava vaikutus on selkeästi lisännyt paineita uusien vesialueiden saantiin. Kalavesiä ammattikalastukselle ja kalastusmatkailulle hanke avustaa ammattikalastajia ja kalastusmatkailuyrittäjiä kalastusoikeuden saannissa uusilta vesialueilta. Lisäksi hankkeessa selvitetään puuttuvia vesialueen omistajatieotoja, päivitetään nykyiset tiedot sekä kutsutaan tarvittaessa koolle osakaskunnan kokouksia kalastusoikeuksien saannin edesauttamiseksi. Hankkeessa pyritään luomaan keskusteluyhteys vesialueen omistajan ja kalastuselinkeinon harjoittajan välille.

Hanke rahoitettiin Euroopan kalatalousrahastosta (EKTR), toteutusaika päättyi 31.12.2011.

Lisätietoja:

Projektin kenttämestari Seppo Kyllönen

 

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET