/

Kalastusalueet

Kalastusalue on lakisääteinen, kalataloudellinen yhteistoimintaelin, jonka toimintaan osallistuvat kalavesien omistajat sekä ammatti- ja virkistyskalastuksen edustajat. Korkeinta päätäntävaltaa kalastusalueella käyttää kalastusalueen yleinen kokous. Hallintoa hoitaa kalastusalueen hallitus. Käytännön työt kalastusalueella tekee hallituksen ohjeiden mukaan kalastusalueen isännöitsijä.

Kalastusalueen tehtävät

Kalastusalueen perustehtäviin kuuluvat kalavedenhoito ja kalastuksen valvonta. Kalastusalueen tehtäviin kuuluu myös erilaisia julkishallinnollisia tehtäviä, kuten vesialueiden omistajakorvausten jakaminen. Varsinaisten tehtäviensä lisäksi kalastusalueet voivat saada hoitaakseen vesialueiden omistajille kuuluvia tehtäviä, kuten luvanmyynnin, kalastuksenvalvonnan ja kalanpoikasten istutuksen. Kalastusalueet ovat yhä enenevässä määrin osallistuneet erilaisiin kalatalouteen tai ympäristön tilan parantamiseen liittyviin hankkeisiin. Käytännön toiminnan lisäksi kalastusalueet myös tekevät aloitteita ja ottavat kantaa kalaveden käyttöä koskeviin asioihin, kuten ruoppauksiin, veneväylien muutoksiin, kalanviljelyyn, lainsäädännön muutoksiin jne. Kalastusalueen tehtäviin kuuluu laatia alueelleen kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, johon on kirjattu alueen kalaveden hoidon ja kalastuksen tärkeimmät periaatteet.

Toiminnan rahoitus

Kalastusalueiden toimintaa rahoitetaan osin kalastonhoitomaksuista. Tämän lisäksi kalastusalueilla voi olla myös varainhankintaa, esimerkiksi kalastuslupien myyntiä. Usein myös vesialueiden omistajat voivat luovuttaa omistajakorvauksensa kalastusalueen käyttöön. Nämä vesialueiden omistajilta saadut rahat käytetään yleensä kalanistutuksiin.

Varsinais-Suomen kalastusalueet

L-S Kalatalouskeskuksen toimialueella toimii kaikkiaan 10 kalastusaluetta, jotka ovat kaikki Kalatalouskeskuksen jäseniä. L-S Kalatalouskeskus osallistuu kalastusaluetoimintaan aktiivisesti. Kalatalouskeskuksen toimihenkilöt toimivat isännöitsijöinä Halikonlahden-, Kustavin-, Laitilan-, Paimionselän-, Särkisalo-Finbyn-, Uudenkaupungin-, Velhovesi-Ruotsinveden-, Salon seudun- ja Lounais-Suomen kalastusalueilla. Myös muut kalastusalueet saavat neuvoja ja palveluja niitä halutessaan.

Kalastusalueet

Airiston-Velkuan
Halikonlahden
Kustavin
Laitilan
Paimionsel�n
S�rkisalon-Finby
Uudenkaupungin
Salon seudun
Velhoveden-Ruotsinveden
Lounais-Suomen

Kalastusalueet ovat lakisääteisiä kalataloutta edistäviä yhteistoimintaelimiä. Niiden nimi on uuden kalastuslain myötä vuonna 2019 muuttumassa KALATALOUSALUEEKSI ja määrä vähenemässä yhdistymisten tms. kautta. Ks. Kalastusalueesta kalatalousalueeksi.

Kalastusalueet esite pdf:nä
SUOMEKSI
RUOTSIKSI