Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Kalanpoikasten istutukset /

Kalanpoikasten istutukset

Yleisimpiä kalaveden hoitomenetelmiä on kalanpoikasten istutukset. Kalanpoikasia välittää Varsinais-Suomessa V-S Kalavesien Hoito Oy. Usein istutusten rinnalle tarvitaan muitakin kalavesien hoitokeinoja. Järvialueella on syytä selvittää kalakantojen tilaa koekalastuksin ennen istutuksia ja laatia istutussuunnitelma. 

Jos vesialueelle istutetaan kala- tai rapulajia tai niiden kantaa*), jota siellä ei ennestään ole, tai alueelle suoritetaan kalojen tai rapujen siirtoistutus**), on toimenpiteelle saatava työvoima- ja elinkeinokeskuksen lupa***). Luvassa voidaan antaa määräyksiä toimenpiteen suorittamisesta. Huom! Täpläravun istuttaminen on tällä hetkellä kokonaan kielletty, myös niihin vesiin joihin sitä on jo istutettu.

*) Kalakannalla tarkoitetaan tietyllä alueella eläviä saman kalalajin yksilöitä tai kalanviljelyssä samaa alkuperää olevia kaloja.

**) Yleensä siirtoistutuksella on ymmärretty kalojen ja rapujen siirtämistä vesialueelta toiselle.

***) Jos olet epävarma luvan tarpeesta, tarkista asia ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-ryhmästä puhelinvaihde 0295 022 500

Istutusten jälkeen on järvialueilla tarkoituksenmukaista pitää saalispäiväkirjaa ja koekalastaa säännöllisesti muutosten havaitsemiseksi. Vain seurannalla voidaan arvioida istutusten kannattavuutta. Kalavesien hoito on sovitettava paikallisten olosuhteiden ja paikallisten tarpeiden mukaisesti, niin että kalastusrasitus ja kalavesien hoitotoimet muodostavat kiinteän kokonaisuuden.

KALANPOIKASTEN TILAUSLOMAKE
ISTUTUSLUPA LOMAKE

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET