Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Hankkeet / Hallin metsästyksen tehostaminen /

HANKKEEN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET

                               Harmaahylkeen metsästyksen kehittäminen saaristomerellä

'ON AIKA RYHTYÄ TOIMEEN

Kartta metsästysalueista ja yhteystiedot

 

 

Onnistuneen metsästyksen edellytykset


Kun kyse on valtaosin yksityisistä vesialueista ja paikallisista metsästysoikeuden haltijoista, on ensisijainen tarve varmistaa metsästyksen laillisuus sekä häiriöttömyys paikalliselle väestölle. Tällöin vapaa metsästys alueella on käytännössä mahdoton järjestää, joten päädyttiin metsästyksen organisointiin paikallisen metsästyksenjohtajan valvonnassa.

Metsästyksen onnistuminen vaatii muutoinkin riistaeläimen käyttäytymisen tuntemista ja paikallistuntemusta; missä halli liikkuu mihinkin vuodenaikaan ja minne ammutaan jotta varmistetaan riistan talteen saanti ja turvalliset ampumasuunnat. Kokemuksesta voin kertoa että ilman paikallista hylkeenpyytäjää en olisi koskaan edes nähnyt saalista, saati sitten saanut sitä talteen, joten kokeneempien hyvät neuvot ja opastus ovat kullanarvoisia tässäkin jahtimuodossa. Hyvä metsästäjä on tarkkaavainen ja nöyrä, niitä ominaisuuksia tarvitaan varsinkin merellä.

Turvallisuussyistä metsästyksenjohtajalla on ehdoton käskyvalta metsästykseen osallistuvien suhteen. Ohjeita ja neuvoja on kuunneltava tarkkaan ja niiden noudattaminen on pakollista. Metsästyksenjohtaja voi halutessaan kieltää metsästyksen kokonaan asiattomasti käyttäytyviltä metsästäjiltä. Tämähän on toki tuttua hirvieläinten metsästyksestä, jota suurin osa hallinpyytäjistäkin harrastaa. Kertauksen vuoksi säädökset ja ohjeistus löytyy:

Metsastyksenjohtajan ohjeet

Seuraavaksi tärkein hylkeenpyytäjän ominaisuus on sitten kärsivällisyys. Halli on äärimmäisen varovainen ja älykäs riistaeläin, ja varmistaa moneen kertaan lähestymissuuntansa. Merellä piilopaikkoja on turkasen vähän, joten hyvä passitus on syytä varmistaa ainakin oman toiminnan kannalta. Kaikenlainen liikehdintä ja pieninkin melu karkottaa riistan varmasti, ja vääränlainen sijoittuminen varmistaa ettei sitä nähdä ensinkään. Jälleen kokemus on valttia, joten kuunnelkaa ohjeet ja neuvot tarkasti. 

Ja viimeiseksi mutta ei vähäisimmäksi laskettakoon asenne. Ollaan meren armoilla, eli metsästyksenjohtaja päättää missä on turvallista ja hyödyllistä passittaa milloinkin. Pahimmillaan voi säästä johtuen jäädä koko passitus väliin sinä aikana minkä on jahdilleen varannut. Joten rutkasti hyvää mieltä ja seuraa mukaan jottei pinna turhaan kiristy. Vaatetuksen tulee tietysti olla sään mukainen, eli vedenpitävä ja riittävän lämmin pitkäänkin passitukseen.

Vanhan sanonnan mukaan saalista ei oteta - se annetaan. Tämä pätee varsinkin tässä haasteellisessa jahtimuodossa, joten oikealla asenteella ja erinomaisella ampumataidolla varustettu metsästäjä voi hyvinkin hallin eräksi saada näiltä riistarikkailta vesiltä.

Metsästys


Aivan ensimmäiseksi muistettakoon, että hallinpyynti on kiintiömetsästystä. Ennen jahtiin lähtöä on hyvä varmistaa, että lupia on vielä jäljellä (etusivulla):

https://riista.fi

Hallin metsästys onnistuu parhaiten jäältä, mutta nykyisillä metsästysajoilla tämä ei ole mahdollista saaristomerellä. Jäljelle jää siten kyttäysmetsästys luodoilla tai veneestä, ilman moottorin apua kuten metsästyslaki edellyttää. 

Veneellä pääsee kohteesta toiseen nopeasti, mutta kun vene on näköpiirissä hylkeet ovat aina tietoisia vaarasta, ja sen vuoksi ampumatilanteeseen pääsy ei ole helppoa. Veneestä ampuminen on myös haasteellista, koska yleensä vene keikkuu eikä kunnon tukea saa oikein mistään. Tämä on syytä huomioida ampumamatkassa, kunkin ampujan kykyjen mukaan. Vene on kuitenkin toimiva passipaikka, kun metsästetään pyydysten tai kalankasvatuspussien lähistöltä.

Luodoilla saa sitten odotella rauhassa ja hyvällä tuella, josko riista sattuisi tulemaan juuri sinne lepäilemään. Sielläkin on syytä pysytellä tarkasti piilossa ja hyödyntää maaston muodot, etenkin silhuetti tulee piilottaa. Mielellään siis jossain sopivassa kurussa, tai maastouttaen itsensä jollain sopivalla katteella jos luoto on kovin pieni.

Jälleen korostan kokeneimpien oppeja tässä kohtaa, kannattaa kuunnella tarkasti ohjeet kutakin passipaikkaa varten niiltä, jotka tuntevat paikan ja eläinten käyttäytymisen siellä.

Sitten itse ampuminen, selväähän on että aseet on tarkkuutettu kullekin sopivalle ampumamatkalle juuri niillä patruunoilla millä on tarkoitus metsästää. Jos metsästetään tiheän asutuksen lähellä, suositaan turvallisuussyistä nk. räjähtäviä luoteja. Näistä on syytä neuvotella etukäteen metsästyksenjohtajan kanssa, hän viime kädessä määrittää millä luodeilla voidaan metsästää.

Maali on todella pieni, koska katoamisvaaran vuoksi hylje pyritään tekemään liikuntakyvyttömäksi osumasta. Tällöin osuman tulee olla aivoissa tai kaularangassa, jolloin hylje jää paikoilleen. Käytännössä hyljettä ammutaan siis aina päähän. Jos ennen metsästystä ei ole päässyt ampumaan hyljetauluun, alta löytyvä metsästäjäliiton metsästyssimulaattori on todella hyvää mielikuvaharjoittelua hylkeen ampumiseen, suosittelen:

Metsästyssimulaattori

Saalis


Saalis kuuluu lähtökohtaisesti ampujalle. Ampuja on myös velvollinen ilmoittamaan hallisaaliista Suomen riistakeskukselle. Helpoimmin tätä tapahtuu Oma Riista-palvelun avulla heti kaatopaikalla. Ampuja vastaa myös saaliin asiallisesta käsittelystä mahdollisen näytteenoton jälkeen. 

Jos saalis halutaan lahjoittaa yleishyödylliseen tarkoitukseen, vastaa ampuja sen asianmukaisesta toimittamisesta L-S kalatalouskeskuksen myötävaikutuksella jälkikäsittelijöille.

Luonnonvarakeskus maksaa Suomessa ensimmäisistä 200 hylkeestä 75 € palkkion kun heille toimitetaan asianmukainen näyte eläimestä. Lisäksi L-S kalatalouskeskus ry maksaa 100 € palkkion alueellaan kaadetuista ensimmäisistä 75 hallista. 

Metsästyksenjohtajana toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen, ja koska toiminnasta aiheutuu menetetyn vapaa-ajan lisäksi merkittäviä kustannuksia, mahdollinen näytteenotto sekä siihen liittyvä palkkio kuuluvat tietysti metsästyksenjohtajalle. Tämän tehtävän ja palkkiot metsästyksenjohtaja voi toki delegoida haluamalleen taholle. 

Kaiken varalta vielä Luken ohjeet näytteenotosta tässä:

Näytteenotto-ohjeet

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340