Kalastusalueet / Halikonlahden /

Halikonlahden kalastusalue

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Halikonlahdella suoritettava ruoppaus- ja läjitystoiminta

Halikonlahdella suoritetaan vuosittain lukuisia luvattomia ruoppaustoimenpiteitä, joista vesialueiden omistajat, joko yksityiset omistajat tai osakaskunnat, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskus eivät saa etukäteen ilmoitusta. Vaikka kyse olisikin pienimuotoisesta toimenpiteestä, työn toteuttajan pitää ilmoittaa ruoppaustyön aloittamisesta ja suorittamistavasta vähintään 30 vuorokautta ennen työn toteutusta ympäristökeskukselle sekä työn vaikutusalueella sijaitseville vesialueen omistajille.

Halikonlahden kalastusalueen hallitus on huolissaan tilanteesta ja lähetti 20.12.2010 ELY-keskukseen kirjeen, jossa kerrotaan alueella tapahtuvasta holtittomasta ruoppaustoiminnasta. Kalastusalueen hallitus aikoo myös ottaa suoraan yhteyttä alueella toimiviin ruoppaustöitä suorittaviin pääurakoitsijoihin ja vaatia menettylytapojen muuttamista.

RUOPPAUS- JA LÄJITYSTOIMINTA

 

KUHAKUULUTUS

Kalastusalueen yhteystiedot
Halikonlahden Kalastusalue
c/o L-S Kalatalouskeskus ry
Puutarhakatu 19 A
20100 Turku
Pirkko Paranko, puheenjohtaja gsm 044 778 7800
Chris Karppinen, isännöitsijä gsm 0400 708570

sähköposti: chris.karppinen@silakka.info

Kalastusalueet

Airiston-Velkuan
Halikonlahden
Kustavin
Laitilan
Paimionselän
Särkisalon-Finby
Uudenkaupungin
Salon seudun
Velhoveden-Ruotsinveden
Lounais-Suomen

Kalastusalueet ovat lakisääteisiä kalataloutta edistäviä yhteistoimintaelimiä. Niiden nimi on uuden kalastuslain myötä vuonna 2019 muuttumassa KALATALOUSALUEEKSI ja määrä vähenemässä yhdistymisten tms. kautta.

Kalastusalueet esite pdf:nä
SUOMEKSI
RUOTSIKSI