Länsi-Suomen Kalatalouskeskus / Ammattikalastus /

Ammattikalastus Saaristomerell

Saaristomeri on tärkeimpiä ammattikalastusalueita maassamme. Ammattikalastajia alueella on kaikkiaan hieman alle 400, joista pääasiallisen ansionsa kalastuksesta saavia on noin puolet.

Eniten Saaristomereltä kalastetaan silakkaa, mutta saaliin arvossa mitattuna kuhasaaliin arvo ylittää jo rysä- ja verkkosilakkasaaliin arvon. Ulkosaaristossa, missä kuhaa ei juurikaan esiinny, on siika merkittävä saaliskala. Myös ahvenella, hauella ja mateella on oma merkityksensä. Vielä 1980-luvun alussa myös lahnaa kalastettiin ansiotarkoituksessa, mutta kuluttajien ruokatottumusten muuttuminen ja kirjolohen tulo markkinoille on romahduttanut lahnan menekin. Ylivoimaisesti suurin osa suomukalasaaliista kalastetaan verkoilla, mutta silakan lisäksi myös esimerkiksi ahventa, siikaa ja madetta pyydetään rysillä.

Perinteiset silakan kalastusmenetelmät, nuottaus ja rysäkalastus, ovat menettäneet merkitystään. Nuottausta ovat vaikeuttaneet heikot jäätalvet ja se ettei silakkaa esiinny entisessä määrin perinteisillä apajilla. Rysäsaaliiden laskuun pidetään syynä muun muassa sisäsaariston rehevöitymistä ja kutupohjien likaantumista. Kalastukseen on myös vaikuttanut silakan laskeva hintakehitys, joka vaatii kalastukselta yhä korkeampaa tehokkuutta.Tämä on johtanut siihen, että suurin osa Suomen silakkasaaliista kalastetaan troolareilla, erityisesti suurilla avomeritroolareilla. Vasemmalla olevassa kuvassa on silakkatroolareita Uudenkaupungin kalasatamassa (kuva: M. Lähteenmäki). 1990 luvun loppupuolelta alkaen hyljevahingot ovat kasvaneet Saaristomerellä jatkuvasti. Hylkeenkestäviä Push Up -rysiä on kokeiltu lupaavin tuloksin mm. Selkämeren siianpyynnissä. Saaristomerellä nykyisen tyyppisistä Push Up -rysistä ei ole apua. Kuha on täällä ammattikalastuksen selkäranka, ja kuhasta 95 prosenttia saadaan verkoilla. Myös pääosa muista tärkeistä saalislajeista kuten ahven, siika ja hauki saadaan verkoilla. Verkkokalastusmuodolle ei ole olemassa hylkeenkestävää ratkaisua. Hylkeenkestävän suomukalapyydyksen kehittäminen Saaristomeren olosuhteisiin onkin vasta aivan alussa. On todennäköistä, että ellei hyljeongelmaan löydetä ratkaisua aivan lähiaikoina, ammattimainen verkkokalastus Saaristomerellä käy mahdottomaksi.

Yhteystiedot

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340

 

LASKUTUSOHJEET