/

L-S Kalatalouskeskus

Ryhmäkirje ja kutsu vuosikokoukseen ke 12.12.2018 klo 16 Säkylään.

  • Koekalastukset ja -ravustukset
  • Vesialueiden omistajaselvitykset
  • Kalataloustarkkailujen suunnittelu ja toteutus
  • Vesialueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat
  • Hoitokalastussuunnitelmat ja -pyydykset
  • Hoitokalastukset
  • Järvikunnostusten suunnittelu
  • Kalanpoikasten toimittaminen
  • Kurssit ja opintomatkat

L-S Kalatalouskeskus perustettiin 1950, jolloin sen nimi oli Varsinais-Suomen Kalastajaliitto r.y. Nimi vaihtui nykyiseen vuonna 2001. Kalatalouskeskuksen varsinaisina jäseninä on 11 kalastusaluetta, 8 kalastajaseuraa, 1 kalastusseura ja 90 osakaskuntaa, eli kaikkiaan 110 jäsenyhteisöä. Jäsenyhteisöjen yhteinen jäsen/osakasmäärä on noin 9700 henkeä. Varsinaisten jäsenten lisäksi Kalatalouskeskuksella on kannattajajäseninä yksi säätiö ja kuusi kuntaa. Lisäksi Kalatalouskeskuksella on neljä kunniajäsentä.

L-S Kalatalouskeskus kuuluu jäsenenä Kalatalouden keskusliittoon, Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen, Turun työnantajain yhdistykseen ja LTK Palvelutyönantajat yhdistykseen.

Kalatalouskeskuksen toimialue käsittää Varsinais-Suomen maakunnan. Lisäksi kalatalouskeskus voi yhteistyössä muiden Kalatalouden Keskusliiton jäsenjärjestöjen kanssa toimia myös lähimaakuntien alueella. Toimipiste sijaitsee Turussa.

L-S KALATALOUSKESKUS RY SÄÄNNÖT

Yhteystiedot

L-S Kalatalouskeskus r.y.
Puutarhakatu 19 A,
20100 TURKU
Puhelin 010 3210 340